Customer Disown

Skulle du önska att ditt konto samt alla dess tillhörande uppgifter raderas i denna butik kan du skicka ett e-postmeddelande med denna önskan till datenschutz@relaxdays.de. E-posten måste ha „radera kundkonto butik“ som ämnesrad.