Carrier Email forwarding

Lämna ut e-post för paketavisering

Jag är införstådd med att min e-postadress lämnas ut tillett av nedanstående fraktoperatörer för att fraktoperatören ska kunna kontakta mig innan leveransen av varorna för att avtala en tid för leveransen via e-post eller telefon, respektive för att skicka statusuppdateringar kring leveransen. Jag kan när som helst häva mitt samtycke beträffande detta.

  • DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, DE
  • DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, DE